Rok 2023 od nás očekává CTNOST

Součtem čísel 2023 se dostaneme k číslu 7. Genovým klíčem s číslem 7 je klíč s názvem Cnost je sama sobě odměnou. Dovolte mi zamyšlení pro nastupující období.

V učení o genových klíčích se mluví o Stínu, Daru a Siddhi, což jsou jen různé frekvenční úrovně stejné energie. Konkrétně u genového klíče 7 je Stínem frekvence Rozdělení, Darem frekvence Vedení a Siddhi frekvence Ctnosti. Zároveň každou frekvenci můžeme vnímat jako program mysli, kterým jsme každý více či méně ovlivněni, protože působení těchto programů je celosvětové a dlouhodobé.

Stín s názvem Rozdělení je jedním z hlavních důvodů, proč je lidská společnost rozdělena na hierarchii. Zvykli jsme si myslet tímto způsobem, že už ani nepředpokládáme, že by mohla existovat jiná možnost. Ve skutečnosti je hierarchie vtištěna do našich genů dlouhodobou manipulací na různých úrovních.

Od pohádek, kde je vždy panovník a poddaní, přes výchovu ve školství, kde jsou děti v postavení podřízených, až po „dospělý“ život, kde si procházíme pozicemi podřízených přes méně podřízené až po ty nejvíce podřízené. Ti však velmi často žijí s pocitem, že vládnou. A ani je nenapadne, že jsou nejvíce ovládáni svou touhou ( po majetku, po moci). Ovšem ta touha jim byla manipulací naprogramována.

V rozdělené společnosti je problematika vůdcovství a síly na denním pořádku. Staří Číňané nazvali hexagram 7 v I-´tingu Vojskem. Vojsko představuje na politické úrovni skutečnou moc státu. Pokud země nemá kontrolu nad armádou, nemá moc vůbec žádnou.

Vojsko symbolizuje pojetí moci vynucené nátlakem, nikoli vliv získaný tím, že sloužíme druhým jako příklad, což je skutečná povaha vůdcovství. A přesně tak se projevuje nejvyšší úroveň genového klíče 7 – Siddhi Cnost.

Po staletí lidé hledají uspořádání společnosti tak, aby vyhovovalo co největšímu počtu lidí. Sami můžeme posoudit, jak se to daří. Z historie víme o mnoha pokusech, o mnoha ušlechtilých myšlenkách, které však časem vždy byly nějak nedotaženy, pokrouceny. Dnes víme, že to nebyla žádná náhoda ani nehoda, ale docela normální manipulace.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Co mě k takovému pohledu vede? Program Rozdělení se rozkryje až na dřeň, když si uvědomíme, že se ve svých krajnostech projevuje jako Skrývání nebo Diktátorství.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V každém z nás je skrytý Vůdce tedy ten, kdo je schopen svým příkladem vést ostatní. Nemusí to být hned role generála nebo politika ve vysoké funkci. Jde o to, že se o své schopnosti a dovednosti dokáže dělit tak, aby on i druhá strana byly spokojeny. Každý umíme něco opravdu dobře a můžeme se o to dělit. Dokud však nebudeme důvěřovat sobě, svým schopnostem, nebudeme mít to, čemu se říká osobní síla. O tu však jde.

Aby tito lidé mohli přijmou Vůdce v sobě, musí nejprve rozpoznat tu sílu. Často tomu také říkáme Sebedůvěra, Sebevědomí. Jakmile se tak stane, vyšlou do světa velký příliv optimismu a inteligence, díky čemuž si okamžitě získají uznání širší společnosti.

Druhá poloha stínu 7 – Diktátorství si dobře uvědomuje, že je vůdcem, a ujímá se každé příležitosti, aby mohla své postavení zneužívat. Tito lidé využívají ty, kteří jim vyjadřují svou podporu, pro svůj vlastní prospěch. Pravý vůdce povzbuzuje lidi, aby se nespoléhali na ostatní, kdežto tento způsob vedení vyžaduje naprostou závislost, a to buď prostřednictvím zjevné moci spočívající v síle jejich vyzařování, nebo pomocí jemnějších prostředků. Tito lidé velmi dobře vědí, jak fungují vzorce lidského chování, a manipulují druhými tím, že je uvězní v určitých schématech. Mohou to být intelektuální systémy myšlení či víry, vzorce působící na lidské city nebo materialistické vzorce, které se týkají peněz. Podstatou této hry je přesvědčit své příznivce, aby uvěřili, že vedení potřebují.

Rozhlédněte se kolem sebe. Už vidíte, jak se program Rozdělení projevuje na každém kroku?!?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Příjemnou zprávou je, že v okamžiku, kdy si program stínu uvědomíme, téměř okamžitě můžeme jeho frekvenci změnit. Tím, že se rozhodneme navýšit frekvenci, což je jen změna úhlu pohledu na situaci tak, abychom si uvědomili, že se můžeme něco naučit, něco pochopit, něčím přispět ke spokojenosti ostatních.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tak se během roku 2023 budeme učit měnit frekvenci Rozdělení na Dar Vedení. V první řadě Vedení sebe sama. Objevte v sobě nebo aspoň hledejte ve svém okolí takové Vůdce, kteří nepřipravují druhé o jejich osobní sílu, ale dokážou pomoci nalézt jejich vlastní cestu životem. Takový Vůdce podporuje a zavádí struktury, které na všech úrovních společnosti dávají jedincům více pravomocí a umožňují tvořivost a samostatnost.

Dobří Vůdci jsou vynikajícími posluchači, což jim pak umožňuje u každého jedince probudit jejich originální cestu k uplatnění. Vůdce můžeme potkat nebo se jimi stát. Projevují se na různých úrovních: od autoritativního způsobu přes facilitační až po vizionářský způsob vedení. V každém z nás je něco ze všech těchto schopností.

Ryzí Vůdcovství je jiným názvem pro Cnost. Tajemství Cnosti spočívá v úplném splynutí s přírodou. Cnost sama sobě je odměnou – stojí nad potřebou uznání a potřebou sloužit. Nejvyšší frekvence genového klíče 7 Cnost je čistota, jež provází lidstvo na cestě směrem k budoucnosti a bez ustání prosakuje na povrch.

Každý opravdu ctnostný skutek jakéhokoli člověka představuje nárůst vědomí celku. Toto siddhi je vlastně naší pojistkou, že nikdy nezničíme sami sebe. Každý den lidé po celém světe vykonávají malé a často nepovšimnutí ušlechtilé skutky a síla těchto činů je nevyčíslitelná. Vyrovnávají totiž síly chaosu.

Cnost se týká budoucnosti a budoucnost jsou naše děti. Děti, které vyrůstají mezi cnostnými lidmi, nepotřebují žádný další druh výchovy či vedení. Přenesou si tuto energii do různých oblastí svého života a budou pomalu ale jistě měnit budoucnost naší planety.

Číslo 7, které nás bude během příštího kalendářního roku provázet, nám všem nabízí možnost VELKÉ ZMĚNY. V každém z nás, v každé oblasti našeho života, ale hlavně dejme možnost naším dětem a vnoučatům na život ve frekvencích Darů, ve Spokojenosti a Cnosti.

Děkuji všem čtenářům za pozornost a čas věnovaný tomuto článku.

Přeji harmonické bytí ve zdraví a radosti

S Láskou

Je třeba ukázat cestu, jak si poradit se strachem a nemocí. Já tu cestu znám. Stala jsem se mentální programátorkou. Nejdříve jsem se naučila ptát, kdy vznikl důvod ke strachu a bolesti, Dnes už se ptám, co a jak přeprogramovat. Jsem autorkou eBooku Klíče SPOKOJENOSTI,kde najdete návod, jak se zbavíte mentálních již nepotřebných programů, a zároveň naučíte svou mysl pracovat tak, aby vám pomáhala mít SPOKOJENÝ život.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *